Najczęściej kupowane

Promocje

Regulamin Sklepu Internetowego sklep.lovefootball.pl

Rozdział 1. Informacje wstępne

1.Właścicielem Sklepu Internetowego, zwanego w dalszej części Sklepem lub Sprzedawcą, jest:
FHU EMIKSO Paweł Stolarczyk z siedzibą w Katowicach 40-304, ul. Wiertnicza 4/10. NIP 954-242-81-76, REGON 24154922, zarejestrowany przez Prezydenta Miasta Katowice pod numerem 90168.
2.Klient - osoba dokonująca zakupów towarów Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
3.Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Strony wiąże cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.
5.Ceny detaliczne produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
6. Termin obowiązywania oferty cenowej - 30.06.2016 r.


Rozdział 2. Składanie zamówień 

Aby złożyć zamówienie w Sklepie, Klient powinien:
1.Wybrać odpowiedni produkt oraz wpisać żądaną ilość,
2.Zarejestrować się w Sklepie Internetowym. Podczas rejestracji potrzebne będą dane kontaktowe oraz dane potrzebne do faktury w wypadku kiedy będzie ona wymagana przez klienta.
3.Zakupów może dokonywać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
4.Tylko kompletne i prawidłowo wypełnione zamówienia będą realizowane
5.Oczekiwać na potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną,
6.W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w złożonym przez Klienta zamówieniu, nie nastąpi jego potwierdzenie przez Sprzedawcę.
7.Termin realizacji zamówionych przez Klienta produktów wynosi maksymalnie 3 dni robocze. W przypadku braku towaru na magazynie bądź u dostawcy dokładny termin dostawy produktu będzie ustalany indywidualnie z Klientem,
8.Klient może wybrać, czy zakupy mają zostać dostarczone pod adres, który widnieje na fakturze czy pod inny wskazany adres.
9.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni od poniedziałku do piątku, po godz.17.00 oraz w soboty, niedziele i święta, potwierdzane będą przez Sprzedawcę w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
10 Dostępność - cały oferowany przez nas towar jest dostępny "od ręki" - tzn. jest na naszym stanie magazynowym, nie trzeba czekać na sprowadzenie go z hurtowni - co skraca czas oczekiwania przez Klienta.

Rozdział 3. Płatność za zakupione produkty 

1. Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczana w następującej formie:
a) przy odbiorze: należność pobiera kurier lub listonosz,
b) przekazem pocztowym na rachunek Sklepu,
c) w drodze przelewów internetowych,
d) kartami płatniczymi przy pomocy serwisu PayPal 
e) rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

2. Zamówienia płatne przelewem bankowym lub elektronicznym na rachunek Sklepu realizowane są po potwierdzeniu przez bank wpłaty pieniędzy na konto Sklepu. Platności za pomocą serwisów PayPal i Dot.Pay realizowane są po otrzymaniu informacji o zaksięgowaniu środków z powyższych instytucji.

Rozdział 4. Dokument sprzedaży

1.Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT do każdego zamówienia.
2.Faktura lub paragon wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
3.Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży
4.Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
5.Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem sklep@lovefootball.pl

Rozdział 5. Koszty wysyłki
1.Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Szczegółowe dane znajdą Państwo w pozycji Płatności i dostawy na stronie głównej.
2.Koszt transportu liczony za 1 paczkę ważącą do 30 kg .
3.W przypadku gdy przesyłka będzie wymagała zapakowania w więcej niż jedną paczkę sprzedawca skontaktuje się z Klientem i doliczy koszty zgodnie z cennikiem.
4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za wysyłkę, z tym jednak, że strony wiąże opłata obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.

Rozdział 6. Realizacja zamówień i dostawa

1.Zamówione produkty będą dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
2.W przypadku realizacji większych zamówień, Sprzedawca jest uprawniony, w drodze odrębnych ustaleń z Klientem, do określenia innej formy dostawy.
3.Po dokonaniu pokwitowania przyjęcia przesyłki, Klient może w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej dokonać sprawdzenia zawartości oraz stanu przesyłki.

Rozdział 7. Reklamacje

1.Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów, Klient może zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego towaru na adres lub rachunek bankowy wskazany w formularzu zwrotu - czas ten wynosi maksymalnie 14 dni. Do towaru należy dołączyć oryginał faktury VAT bądź paragon. Zwracany towar musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu, z nienaruszoną etykietą i nieuszkodzony. Klient wysyła towar na własny koszt.
2. O Odstąpieniu od umowy zakupu należy powiadomić:
- pisemnie na adres Sprzedawcy: Pamiątki Piłkarskie, ul. Wiertnicza 4/10, 40-304 Katowice
- drogą mailową na adres: sklep@lovefootball.pl

Rozdział 8. Dane Osobowe

1.Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów przetwarzane są jedynie przez FHU EMIKSO Paweł Stolarczyk z siedzibą w Katowicach 40-304, ul. Wiertnicza 4/10.
Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy tj. wysłania zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby sprzedawcy w formie pisemnej.

Rozdział 9. Ochrona praw autorskich i znaków towarowych.
1.Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do elementów Sklepu www.emikso.pl są zastrzeżone. Sam Sklep oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 roku nr 80, poz. 904 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 nr 153, poz. 1503 ze. zm.)
2.Wszelkie znaki towarowe używane w Sklepie jak i samo oznaczenie www.emikso.pl są znakami towarowymi chronionymi przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 nr 119, poz. 1117 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 20033 nr 153, poz. 1503 ze zm.).

Rozdział 10. Postanowienia końcowe

1.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść obcych informacji i zamieszczonych w Sklepie przez osoby trzecie.
2.Użytkownicy Sklepu zobowiązują się, że nie będą rozpowszechniali za pomocą Sklepu treści o charakterze bezprawnym i obraźliwym naruszających prawa i dobre imię zarówno Firmy EMIKSO jak i osób trzecich.
3.Dokonanie zakupów za pośrednictwem Sklepu oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu, tym samym zobowiązuje się on do jego przestrzegania.
4.Użytkownik Sklepu zobowiązuje się, iż będzie korzystał ze Sklepu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
5.Wszelkie zmiany w treści regulaminu będą zamieszczane w Sklepie z podaniem daty od kiedy obowiązują.
6.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu prawo aktualizacji i wprowadzenia zmian w Sklepie.
7.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego